Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie - Home

tel.: 25 798 20 20      
biuro@zdp.lukow.pl                           
ul. Lapiguz 112, 21-400 Luków            Obwód Luków,  tel: 25 798 60 86     Obwód Stoczek Luk. tel: 25 797 01 96

full-1full-2full-3full-4full-5

Ogłoszenia przetargowe


DOSTAWA CIĄGNIKA DO ROBÓT DROGOWYCH. 
14  Listopad  2011

DOSTAWA CIĄGNIKA DO ROBÓT DROGOWYCH. 
REMONT ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NR : 1360 L Konorzatka-Wola Gułowska, 1345 L Krzywda-Okrzeja, 1341 L Fiukówka-Kamień, 1318 L Strzyżew-Aleksandrów,  1311 L Wólka Świątkowa-Krynka.
23  Maj  2011

REMONT ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NR : 1360 L Konorzatka-Wola Gułowska, 1345 L Krzywda-Okrzeja, 1341 L Fiukówka-Kamień, 1318 L Strzyżew-Aleksandrów,  1311 L Wólka Świątkowa-Krynka.
REMONT ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NR :1315 L Zembry-Płudy, 1353 L Jonnik-Wesołówka, 1354 L Zofibór-Świderki, 1356 L Hermanów-Siedliska, 1357 L Wola Burzecka-Adamów, 1362 L Serokomla-Charlejów. 
6  Maj  2011

REMONT ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NR :1315 L Zembry-Płudy, 1353 L Jonnik-Wesołówka, 1354 L Zofibór-Świderki, 1356 L Hermanów-Siedliska, 1357 L Wola Burzecka-Adamów, 1362 L Serokomla-Charlejów. 
DOSTAWA OK. 50 Mg EMULSJI ASFALTOWEJ SZYBKOROZPADOWEJ K1-65.
7  Kwiecień  2011

DOSTAWA OK. 50 Mg EMULSJI ASFALTOWEJ SZYBKOROZPADOWEJ K1-65.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA : dotyczy zadania pod nazwą ,,Budowa małej obwodnicy miasta Łuków od km 2+100 do km 2+887 droga powiatowa nr 1375 L i 1371 L” - II część zadania ,, Budowa małej obwodnicy miasta Łuków od km 2+100 do km 3+675 droga powiatowa 1375 l i 1371 L” w ramach realizacji Projektu ,,Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich ”.
28  Marzec  2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA : dotyczy zadania pod nazwą ,,Budowa małej obwodnicy miasta Łuków od km 2+100 do km 2+887 droga powiatowa nr 1375 L i 1371 L” - II część zadania ,, Budowa małej obwodnicy miasta Łuków od km 2+100 do km 3+675 droga powiatowa 1375 l i 1371 L” w ramach realizacji Projektu ,,Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich ”.
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1324 L JARCZEW - CIECHOMIN-STOCZEK ŁUKOWSKI (Ul. Wiejska) w km 13+600 - 15+700.
24  Marzec  2011

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1324 L JARCZEW - CIECHOMIN-STOCZEK ŁUKOWSKI (Ul. Wiejska) w km 13+600 - 15+700.
REMONT DROGI POWIATOWEJ Nr 1324 L JARCZEW - CIECHOMIN - STOCZEK ŁUKOWSKI (ul. Wiejska)  na odcinkach  km 6+700-7+700  i w km 15+700-16+880,
9  Marzec  2011

REMONT DROGI POWIATOWEJ Nr 1324 L JARCZEW - CIECHOMIN - STOCZEK ŁUKOWSKI (ul. Wiejska)  na odcinkach  km 6+700-7+700  i w km 15+700-16+880,
REMONT DROGI POWIATOWEJ Nr 1323 L NOWA PRAWDA - WOLA KISIELSKA, km 0+000 - 4+000.
3  Marzec  2011

REMONT DROGI POWIATOWEJ Nr 1323 L NOWA PRAWDA - WOLA KISIELSKA, km 0+000 - 4+000.
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY : dotyczy zadania pod nazwą ,,Budowa małej obwodnicy miasta Łuków od km 2+100 do km 2+887 droga powiatowa nr 1375 L i 1371 L” - II część zadania ,, Budowa małej obwodnicy miasta Łuków od km 2+100 do km 3+675 droga powiatowa 1375 l i 1371 L” w ramach realizacji Projektu ,,Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich ”.
28  Luty  2011

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY : dotyczy zadania pod nazwą ,,Budowa małej obwodnicy miasta Łuków od km 2+100 do km 2+887 droga powiatowa nr 1375 L i 1371 L” - II część zadania ,, Budowa małej obwodnicy miasta Łuków od km 2+100 do km 3+675 droga powiatowa 1375 l i 1371 L” w ramach realizacji Projektu ,,Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich ”.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA : Praca sprzętu do zimowego utrzymania dróg w roku 2011 na terenie działania Obwodu Drogowego w Stoczku Łukowskim.
25  Styczeń  2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA : Praca sprzętu do zimowego utrzymania dróg w roku 2011 na terenie działania Obwodu Drogowego w Stoczku Łukowskim.


Copyright © 2022 Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie   •   All rights reserved
O firmie   •   Ogłoszenia przetargowe   •   Lokalizacja   •   Załączniki do pobrania   •   Kontakt   •   Ogłoszenia administracyjne
designed by MOUTON interactive