Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie - Home

tel.: 25 798 20 20      
biuro@zdp.lukow.pl                           
ul. Lapiguz 112, 21-400 Luków            Obwód Luków,  tel: 25 798 60 86     Obwód Stoczek Luk. tel: 25 797 01 96

full-1full-2full-3full-4full-5

Ogłoszenia przetargowe


7  Październik  2014

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia uzupe?niaj?cego na dostaw? materia?ów do budowy chodników


~?uków dnia 07.10.2014 r.

 

 

AZ.262.20.3.2014

 

 

OG?OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
(tablica og?osze? w siedzibie ZDP)

 

 


            Zarz?d Dróg Powiatowych w ?ukowie informuje, ?e w dniu 07.10.2014 r. zosta?o udzielone zamówienie uzupe?niaj?ce na zadanie pod nazw?: Dostawa materia?ów do budowy chodników   firmie SUPERBET J. Zawadzki i wspólnicy Sp. J.   Zakrze 114, 08-200 ?osice.
Og?oszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano na portalu UZP w dniu 07.10.2014 r. pod nr 211575-2014.

 

 

 

 

 

 


Otrzymuj? :

1. tablica og?osze? w siedzibie Z.D.P
2. strona internetowa zamawiaj?cego
3. a/a
  Załączniki do pobrania:

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia uzupe?niaj?cego
Copyright © 2022 Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie   •   All rights reserved
O firmie   •   Ogłoszenia przetargowe   •   Lokalizacja   •   Załączniki do pobrania   •   Kontakt   •   Ogłoszenia administracyjne
designed by MOUTON interactive